Komunikaty - Umorzenie należności nie podatkowych w IV kwartale 2020 r. WIJHARS w Krakowie

Informacja o udzielonych umorzeniach nie podatkowych należności budżetu państwa w IV kwartale 2020 r.

Małopolski Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) informuje, że IV kwartale 2020 r. wydał jedną decyzję o umorzeniu  nie podatkowych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 64 ust.1 pkt.1.

Łączna kwota umorzenia: 8763,80 zł (słownie złotych: osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy 80/100).